BAS (1C): Автоматизацiя бухгалтерського облiку
Бухгалтерія онлайн
ОНЛАЙН-КУРС
Навчiться швидко та ефективно вести бухгалтерію у програмі BAS (1C), не допускаючи помилок.


До кінця знижки -30% залишилося:
Встигніть потрапити на курс за спеціальною ціною
залиште свої дані нижче і ми зв'яжемося з вами
для бухгалтерів та пiдриємців
годин
хвилин
секунд
Чому в Українi до кiнця року майже уci перейдуть на BAS замiсть 1С?
учимся без ошибок вести
и подавать всю отчетность ФЛП
поэтапно пройдем процесс ликвидации ФЛП вместе
ШАГ 4
ШАГ 5
узнаем, где и как найти предпринимателей на ведение
ШАГ 6
Програма BAS Бухгалтерія оновлюється автоматично, відповідно до законодавства України.

Програма дозволяє проводити повний аналіз доходів і витрат, бачити їх динаміку.

Також програма дає можливість моніторити дефіцит номенклатур, розуміти, який товар в недостачі та коли потрібно проводити закупівлю.

Можливе відстеження заборгованості клієнтів та її обсяги.

Та головне, ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до законодавства України. Що дозволить уникнути штрафів, а як наслідок зменшить збитки підприємства.
2021 рік розпочався із змін в звітах з праці, схемою обліку збору, відбиття взаєморозрахунків з контрагентами в новій формі.

Всі нововведення вимагають відповідних оновлень функціоналу облікової програми і реалізовані вже в новій редакції BAS Бухгалтерія 2.1, яка вийшла в серпні 2019 року та вже доступна для кожного.

Оновлення 1С.Бухгалтерія 2.0 та технічна підтримка розробником припинилися в Українi з 5 березня 2021 року, тому відповідно подальші зміни законодавства в даній редакції реалізовуватися не будуть.

Головне нововведення:
NEW!
Детальнiше про програму BAS:
Курс потрiбен вам, якщо:
Ви бажає підвищити рівень кваліфікації
Переходите з програми 1С в BAS
Бажаєте закріпити та розширити свої знання,щоб впевнено вести облік на підприємстві
Хочете отримати нову професiю оператора BAS
Ви є бухгалтером ФОП на загальній системи
Ви ведете бухгалтерiю юридичних осіб або ФОП
Програма курсу
Загальний принципи роботи в BAS (1C)
ТЕМА 1
дивитися повний опис теми
Облік товарно-матеріальних цінностей
ТЕМА 2
дивитися повний опис теми
Облік основних засобів і нематеріальних активів
ТЕМА 3
дивитися повний опис теми
ТЕМА 4-14
Облік грошових коштів
ТЕМА 4
дивитися повний опис теми
Облік виробництва
ТЕМА 5
дивитися повний опис теми
Облік ПДВ
ТЕМА 6
дивитися повний опис теми
Облік з розрахунків контрагентами
ТЕМА 7
дивитися повний опис теми
Зарплата і кадровий облік
ТЕМА 8
дивитися повний опис теми
Облік операцій з підзвітними особами
ТЕМА 11
дивитися повний опис теми
Стандартні звіти
ТЕМА 9
дивитися повний опис теми
Закриття місяця
ТЕМА 10
дивитися повний опис теми
Облік торгових операцій
ТЕМА 12
дивитися повний опис теми
Облік валюти
ТЕМА 13
дивитися повний опис теми
Адміністрування
ТЕМА 14
дивитися повний опис теми
БОНУС БОНУС БОНУС
БОНУС БОНУС БОНУС
БОНУС БОНУС БОНУС
БОНУС БОНУС БОНУС
Тема 1: Загальний принципи роботи в BAS (1C)
 1. Створення нової бази.

 2. Створення організації.

 3. Налаштування параметрів обліку.

 4. Ручне введення операцій.

 5. Введення початкових залишків.

 6. Порядок роботи з довідниками і документами.

Результат модулю: Навчитеся створювати нову базу і вносити параметри обліку програми, заповнювати довідники Контрагенти і Номенклатура, вносити залишки за рахунками на початок місяця.

Тема 2: Облік товарно-матеріальних цінностей
 1. Налаштування параметрів обліку ТМЦ.

 2. Надходження ТМЦ.

 3. Придбання ТМЦ підзвітною особою.

 4. Внутрішні складські операції.

 5. Використання ТМЦ у господарській діяльності, включаючи виробництво.

 6. Реалізація ТМЦ (опт і роздріб).

Результат модулю: Зможете налаштовувати параметри обліку запасів, надходження ТМЦ, вести внутрішні складські операції, реалізовувати ТМЦ.

Тема 3: Облік основних засобів і нематеріальних активів
 1. Придбання основних засобів.

 2. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу.

 3. Нарахування зносу основних засобів.

 4. Нарахування амортизації, зміна способу нарахування амортизації, терміну корисного використання.

 5. Вибуття основних засобів.

 6. Об'єкти будівництва (створення і введення в експлуатацію).

 7. Відображення в обліку надходження, зносу і вибуття нематеріальних активів.

 8. Відображення обліку переміщення, переоцінки, інвентаризації ОЗ.

Результат модулю: Зможете заповнювати довідник Основних коштів та нематеріальних активів, налаштовувати параметри обліку основних засобів, налаштовувати способи відображення витрат на амортизацію і порядок списання ОС.
Тема 4: Облік грошових коштів
 1. Облік касових операцій.

 2. Створення прибуткових і видаткових касових ордерів.

 3. Формування касової книги.

 4. Складання авансових звітів.
 5. Облік розрахунків через банк.

 6. Виписка платіжного доручення.

 7. Формування виписки банку по поточному рахунку.

Результат модулю: Навчитесь оформляти ПКО та ВКО; встановлювати ліміт каси, працювати з банківською випискою і статтями руху грошових коштів.

Тема 5: Облік виробництва
 1. Порядок проведення витрат, пов'язаних з виробництвом.

 2. Передача запасів у виробництво.

 3. Відображення послуг пов'язаних з виробництвом.

 4. Формування калькуляцій собівартості продукції.

 5. Формування собівартості послуг.

 6. Оприбуткування готової продукції на склад.

 7. Розподіл загальновиробничих витрат (змінні і постійні).

 8. Налаштування показників при нормальній потужності роботи виробництв.

Результат модулю: Зможете налаштовувати параметри обліку виробництва; заповнювати довідники Специфікації; заповнювати методи розподілу загальновиробничих витрат, навчитеся формувати с/с продукції і послуг.

Тема 6: Облік ПДВ
 1. Реєстрація операцій по вхідному ПДВ.

 2. Проведення ВМД при імпорті в частині ПДВ.

 3. Відображення ПДВ по експортних операціях.

 4. Пропорційний ПДВ.

 5. Реєстрація операцій по вихідний ПДВ.

 6. Облік ПДВ-пільг.

 7. Відображення ПДВ за імпортними операціями.

 8. Створення податкових накладних та їх вивантаження.

 9. Заповнення декларації з ПДВ.

Результат модулю: Навчитесь заповнювати довідники Схеми податкового обліку, ставки ПДВ; дізнаєтеся про урахування податкового кредиту та податкового зобов'язання; дізнаєтесь особливості обліку пільг з ПДВ; навчитесь заповнювати декларацію з ПДВ.
Тема 7: Облік з розрахунків контрагентами
 1. Облік розрахунків з покупцями.

 2. Реалізація товарів / послуг нерезидентам.

 3. Відображення (купівля) отриманих послуг.

 4. Оприбуткування (купівля) витрат майбутніх періодів.

 5. Реалізація готової продукції, послуг і напівфабрикатів.

 6. Створення рахунку на оплату покупцям.

 7. Формування видаткових накладних.

 8. Облік знижок.

 9. Проведення звірки з контрагентом.

 10. Нарахування резерву сумнівних боргів.

 11. Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів.

Результат модулю:
Навчитесь заповнювати довідники Контрагентiв і Договору; проводити операції з покупцями і постачальниками; проводити звірку з контрагентами і створювати рахунки на оплату; відображати розрахунки з закордонними контрагентами.

Тема 8: Зарплата і кадровий облік
 1. Зарплата і кадровий облік.

 2. Налаштування обліку зарплати, видів нарахувань і утримань, виробничого календаря.

 3. Оформлення співробітника на основне місце роботи, на неповний робочий день або як сумісника.

 4. Оформлення співробітника за договором ЦПХ.

 5. Нарахування авансу, виплата авансу і податків.

 6. Нарахування основної зарплати і виплата.

 7. Нарахування та виплата відпусток і лікарняних.

 8. Оформлення співробітника з інвалідністю.

 9. Облік індексації.

 10. Переклад співробітника усередині організації.

 11. Звільнення і розрахунки по звільненню.

 12. Облік податкових соціальних пільг по співробітниках.

 13. Створення резерву відпусток.

Результат модулю: Навчитесь створювати зарплатний проект і налаштувати кожен параметр для обліку і виплати ЗП; заповнювати довідники Співробітники, Посади; встановлювати базовий місяць для розрахунку індексації ЗП; приймати, переміщати і звільняти співробітників; нараховувати і виплачувати ЗП, відпускні, лікарняні, утримувати аліменти; проводити доплату до мінімалки.

Тема 9: Стандартні звіти
 1. Оборотно-сальдова відомість.

 2. Шахова відомість.

 3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку.

 4. Обороти рахунку.

 5. Аналіз рахунку.
 6. Карточка счета.

 7. Аналіз субконто.

 8. Зведені проводки.

 9. Звіт по проводках.

 10. Головна книга.

 11. Форми бухгалтерської фінансової звітності.

 12. Податкові декларації і розрахунки.

Результат модулю: Навчитеся працювати з внутрішніми звітами; фінансовою звітністю малого підприємства; декларацією з податку на прибуток, декларацією з ПДВ.

Тема 10: Закриття місяця
 1. Закриття місяця в BAS.

 2. Нарахування податку на прибуток.

 3. Визначення фінансового результату.

Результат модулю: Навчитесь закриттю періоду за допомогою операцій і визначенню фінансового результату; нарахуванню податку на прибутку.

Тема 11 (Бонусна): Облік операцій з підзвітними особами
 1. Облік видачі коштів під звіт.

 2. Оформлення авансового звіту.

 3. Відображення витрат на відрядження.

 4. Відображення повернення надміру виданих під звіт сум.

 5. Оформлення видачі авансу на закордонне відрядження і авансового звіту з відрядження.

Результат модулю: Зможете видавати кошти під звіт на картку, готівкою з каси, в іноземній валюті; оформляти і відображати в обліку авансові звіти.

Тема 12 (Бонусна): Облік торгових операцій
 1. Гуртова торгівля.

 2. Комісійна торгівля.

 3. Облік розрахунку торгової націнки.

 4. Роздрібна торгівля.

Результат модулю: Навчитесь налаштовувати параметри обліку для оптової та роздрібної торгівлі; вести облік товарів за вартістю їх придбання, та розраховувати торгову націнку, робити переоцінку товарів.

Тема 13 (Бонусна): Облік валюти
 1. Облік надходжень від нерезидента.

 2. Облік реалізації нерезиденту.

 3. Розрахунок курсових різниць при розрахунку з нерезидентом.

 4. Розрахунок курсових різниць при переоцінці рахункiв.

 5. Продаж валюти.

 6. Купівля валюти.

 7. Визначення доходів і витрат з валютних операцій.

Результат модулю: Зможете заповнювати довідники Валюти, навчитесь завантажувати курс валют, створювати заявку на продаж і купiвлю валюти; працювати з операціями розрахунку курсових різниць при розрахунках з покупцями і постачальниками.

Тема 14 (Бонусна): Адміністрування
 1. Видалення помічених об'єктів.

 2. Пошук і видалення дублів.

 3. Пошук і установка оновлень.

 4. Згортка інформаційної бази.

 5. Налаштування синхронізації даних.

 6. Друковані форми, звіти і обробки.

Результат модулю: Засвоїте сервіснi можливостi програми, гарячi клавіши для швидкої роботи, роботу з віддаленими об'єктами, навчитесь завантажувати форми / звіти; навчитесь робити групові обробки.
Як проходить навчання
Дивитесь уроки
Додаткові матеріали
Домашні завдання
Сертифікація
Доступ до відео з телефону, планшету або ноутбуку, дивитесь коли вам зручно. Тривалість заняття - 1 година.


Вивчаєте конспекти та методичнi матеріали.
Виконуєте практичні домашні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від куратора
Закiнчуєте курс і проходите сертифікацію за допомогою фінального теста
1
2
3
4
Автор курсу
Отримала сертифікати IPFM (Англійський інститут професійних фінансових менеджерів): фінансовий менеджмент і управлінський облік та МСФО
Головний бухгалтер в IT-компанії
Одночасно вела 4 юридичних особи із зовнішньоекономічною діяльністю та 100+ фізичних осіб-підприємців
Дар'я Халус
Кандидат економічних наук
Юлiя Мiзiк
Доцент кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Досвід викладання - 15 років
На початку кар'єри змогла відкрити 30 ФОП без досвіду
Автор курсу "Бух.облiк ФОП з 0 за 4 тижнi" та курсу "Зарплата та кадри"
Автор курсу "Бух.облiк ФОП з 0 за 4 тижнi" та курсу "Зарплата та кадри"
Отримайте консультацiю
Залиште заявку на консультацію про програму курсу
Наші переваги:
практичні завдання зі зворотним зв'язком
відео-заняття зі спікером
поєднання теорії та практики
тривалість - 14 модулів, 3-5 годин на тиждень
підтримка відділу турботи 6 днів в тиждень
сертифікат
наприкінці навчання
Пакети варiантiв навчання
Наповнення пакетiв
Доступ до 1-10 модулів
BASE
PRACTICE
Доступ до модулів на протязі
Практичні завдання після кожного модуля
Підсумковий тест по завершенню навчання
Можливість ставити питання куратору курса
Доступ до закритого чата
Додаткові матеріали / методичні матеріали
3 місяців
6 місяців
BASE
PRACTICE
Сертифікация
Перевірка домашніх завдань та зворотній зв'язок від куратора
Доступ до бонусних 4 модулів
Ви обрали пакет "BASE"
залиште ваші дані нижче і наш менеджер зв'яжеться з вами!
Ви обрали пакет "PRACTICE"
залиште ваші дані нижче і наш менеджер зв'яжеться з вами!
Дізнайтеся докладніше про унікальну пропозицію
залиште заявку нижче і ми зв'яжемося з вами
Сертифікат
В кінці курсу вам необхідно буде здати тестування з 20-ти питань, за підсумками якого ви отримуєте сертифікат.
Відгуки
Дякуємо, що довіряєте нам ваші знання. Ми пишаємося вашим зворотнім зв'язком!
Залиште заявку щоб дiзнатися бiльше про курс
Відповідi на поширені питання
Я ніколи не працював з программах BAS(1C). В мене вийде?
Курс розрахований для тих, хто не працював, або частково працював в программах. При правильному підході до навчання і регулярній практиці ви можете швидко вникнути в процес і досягти результатів. У всьому допоможуть досвідчені наставники.
Який графік навчання? Вийде суміщати з основною роботою?
Ви можете в будь-який зручний час відкрити платформу, щоб переглянути усі додаткові матеріали, методичні матеріали та відео-заняття протягом терміна вашого пакета (3 та 6 місяців відповідно).
Скільки часу на тиждень необхідно приділяти увагу курсу?
Усе залежить від вашого темпу та вільного часу. Наші студенти навчаються 3-5 годин на тиждень. Ми рекомендуємо проходити два заняття на тиждень.
Чи зможу я спілкуватися особисто з куратором?
Звісно! Студенти пакету "BASE" можуть ставити куратору курсу питання технічного характеру. Наприклад, якщо у вас виникнуть труднощі з користуванням платформи.

Студенти пакету "PRACTICE" можуть ставити питання не тільки технічного, а ще й особистого характеру. Наприклад, якщо виникнуть труднощі з виконанням домашнього завдання.


Залиште заявку, щоб отримати знижку - 30% на курс
Контакти
Зв'яжіться з нами по:
Наш блог з бух обліку
Для тих, хто не готовий
чекати дзвінка менеджера:
BuhOnline © 2021
Всі права захищені
ФОП Халус Д.О.
РНОКПП 3469706265
Унікальна пропозиція
Курс "BAS (1C): Автоматизацiя бухгалтерського облiку"
Курс "Ведення бухгалтерського обліку ФОП"
+